Цени за такси

БЕЗПЛАТНА ЗАСТРАХОВКА!

Всички цени са до 4 пътници в автомобил!ЦЕНИ за такси трансфер:

Такси от Варна до ….
Варна-Русе : 100.00 лева
Варна-Отопени : 200.00 лева
Варна-Букурещ : 200.00 лева
Варна-София :
Варна-Русе :
Варна-Русе :
Варна-Русе :
Варна-Русе :
Варна-Русе :
Варна-Русе :
Варна-Русе :
Варна-Русе :

Издаваме касови бонове и фактури.